Grösster Schweissroboter der Schweiz

Grösster Schweissroboter der Schweiz

17.02.2016

Die Firma IGM hat bei der Firma Neuweiler AG in Kreuzlingen den grössten Schweissroboter der Schweiz installiert.